Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2018

UITNODIGING ALV – 11 OKTOBER 2018

 Beste leden,

 

Bij deze is nodigt het bestuur van RSV alle leden vanaf 16 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering 2018 op donderdagavond 11 oktober 2018. De ALV wordt gehouden in de kantine van RSV. Aanvang van de ALV is 20.00 uur.

 Het verslag van de ALV van 12 oktober 2017 is op te vragen bij voorzitter, via; j.woestenberg@kpnmail.nl

 De agenda voor de ALV van 11 oktober 2018 is op te vragen bij voorzitter, via; j.woestenberg@kpnmail.nl