Aanvangstijden Jeugdzaalvoetbal

Aanvangstijden jeugd zaalvoetbal toernooi op zondag 23 december.

JO7 van 09.00 uur tot 09.30 uur

JO8, JO9, MO9 en MO11 van 09.30 uur tot 11.30 uur.

JO11, JO13 en MO13 van 11.30 uur tot 14.20 uur.

JO15, JO17 en JO19 van 14.20 uur tot 17.00 uur.

Zorg ervoor dat je uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig bent.

De teamindeling en het wedstrijd programma zal op die dag bekend gemaakt worden.

Tot zondag 23 december.

Info Wethouder Lazeroms over maatregelen oversteekplaats

Onderstaande mail heb ik ontvangen van Wethouder Rene Lazeroms

Beste dames en heren,

Middels dit bericht wil ik u persoonlijk op de hoogte brengen van de nog door ons te ondernemen acties bij de oversteekplaats van sportpark De Molenberg. Dit met in acht name dat het treffen van extra veiligheidsmaatregelen op deze locatie altijd boven een discussie van het besteden van gemeenschapsgeld staat.

 Wat gaan we doen:

Volgende week, in de week van 3 december, wordt de lichtmast verplaatst naar het zebrapad. Hierbij wordt dan ook gelijk het juiste armatuur aangebracht zodat dit zebrapad beter verlicht wordt. In de week daarna wordt de signaleringsverlichting langs het zebrapad aangebracht.

De tijdelijke verkeersregelinstallatie met drukknopsysteem wordt eveneens volgende week geplaatst. Deze zal in elk geval tot en met het einde van dit jaar in bedrijf blijven.

Het aanbrengen van extra markeringen op het wegdek met 30 km-aanduidingen en blokmarkeringen wordt ingepland.

De veelheid aan borden wordt vanmiddag nog bekeken door medewerker Rob de Coo waarbij het de bedoeling is om dit “woud van borden” in aantal terug te brengen en te bezien of de borden die moeten blijven staan, beter zichtbaar gemaakt kunnen worden.

De onafhankelijke externe verkeerskundige is inmiddels aan de slag gegaan en het onderzoeksresultaat zal in week 51 uitgebracht worden, waarna we dit gezamenlijk met deze verkeerskundige kunnen bespreken. Hiertoe ontvangen jullie volgende week een uitnodiging per mail.

Daarnaast is de uitwerking van de alternatieve ontsluiting van het sportpark, om het perceel van de familie Peemen heen, ook in gang gezet.

Namens het bestuur

Jeugdkamp 2019

Beste Jeugdleden,

De organisatie van het jeugdkamp heeft weer een datum vastgelegd voor het jaarlijkse jeugdkamp.
Dit keer is er gekozen voor een 2-daags jeugdkamp met overnachting.
De datum is: donderdag 30 en vrijdag 31 mei (Hemelvaart)
Meer informatie zal ruim van tevoren te vinden zijn op www.vvrsv.nl

Nieuwjaarstoernooi 2019

Zondag 6 januari a.s. staat het welbekende Nieuwjaarstoernooi weer op het program. Om dit voor de zoveelste maal een daverend succes te laten worden, zijn alle seniorenelftallen, JO19 en JO17 uitgenodigd om aan dit toernooi deel te nemen. Stilleden zijn tevens uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Het toernooi begint om 11.30 uur en zal ca. 14.00 uur afgelopen zijn. Aansluitend zal er een voetbalquiz gehouden worden.

Opgave van deelname dient uiterlijk zondag 16 december plaats te vinden bij Ron Luijkx (06 – 206 45 206)

 

Enquête Kantine RSV

klik hier voor de online enquête!

Beste bezoeker,

Wij, studentcompany ‘Harde Kern’ doen onderzoek naar de wensen en behoeften van de bezoekers van de kantine van RSV Rucphen, hierbij richten wij ons op de mannelijke bezoekers tussen de 18-65 jaar.
D.m.v. deze enquete helpt u ons inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de mannelijke bezoekers van de voetbalkantine. Het kost u slechts 5 – 10 minuten om deze enquête in te vullen en uw reacties zijn volledig anoniem. Als u vragen heeft over de enquête, kunt uw een e-mail sturen naar: AGM.demba@student.han.nl.
We stellen uw input zeer op prijs! En bovendien maakt u kans op een waardebon voor het broodje van de maand!

Alvast bedankt!

Harde Kern
De Heerlijke Praktijk
R.S.V

 

klik hier voor de online enquête!

Update oversteekplaats

Beste leden,

Afgelopen week hebben de molenbergbewoners een gesprek gehad met Wethouder Rene Lazeroms over de oversteekplaats.

Gezamenlijk hebben we een aantal opties besproken, zie onderstaande.

 • Extra verlichting op en boven zebrapad.
 • Extra verlichting bij begin zebrapad aan sportparkzijde, met een andere lichtbron op de mast
 • Extra strepen op de weg voor de drempels aanbrengen.
 • Een snelheidsbord met 30 op de weg schilderen.
 • Het aantal verkeersborden herzien, er staan er wel erg veel, die autobestuurders afleiden.
 • Verlicht bord boven het zebrapad met knipperlichten, te bedienen door drukknop voor oversteken.
 • Optie verkeerslichten, te bedienen door drukknop voor oversteken.
 • “katte lichten“ in het zebrapad (zoals midden in Bosschenhoofd).
 • Het fietspad door het bos aanleggen, en bestaande fiets pad-voetpad verwijderen. (probleem: wijziging bestemmingsplan, ecologisch gebied)
 • Liggen de drempels wel op de juiste plaats? Tekort op zebrapad?
 • Een VVON verkeersdeskundige de oversteekplaats laten onderzoeken.
 • Extra verlichting van de weg naar de verenigingen. Vanaf de poort tot aan Radio FM.
 • Alle leden en hun ouders vragen om de fietsverlichting na te zien.
 • Alle leden vragen reflecterende kleding te dragen.
 • Alle leden erop wijzen om niet “ de kortste weg te lopen/fietsen“.

Wethouder Lazeroms start met de volgende acties:

 • Extra strepen op de weg voor de drempels aanbrengen.
 • Een snelheidsbord met 30 op de weg schilderen.
 • Extra verlichting bij begin zebrapad aan sportparkzijde, met een andere lichtbron op de mast
 • Tijdelijke mobiele verkeerslichten, te bedienen door drukknop voor oversteken. (wellicht blijvend)

Rene geeft aan zo snel mogelijk verdere onderzoeken uit te voeren. Hopelijk krijgen we nog voor het einde van het jaar alle definitieve stappen door van de gemeente.

BLIJF UITERST VOORZICHTIG MET HET OVERSTEKEN OVER HET ZEBRAPAD. WACHT TOT JE ZEKER WEET DAT AUTOMOBILISTEN JE HEBBEN GEZIEN EN STOPPEN!!!

Namens het bestuur
John Woestenberg

Bericht omtrent oversteekplaats RSV

Beste leden,

Zoals jullie reeds gezien hebben, is men inmiddels een stuk gevorderd met de aanpassingen aan de oversteekplaats bij ons sportpark. De parkeerplaatsen voor zijn weg, er is hekwerk geplaatst aan de overzijde en het zebrapad is doorgetrokken op het fietspad.

Wij willen echter benadrukken dat dit zeker nog niet voldoende is mbt een veilige oversteekplaats en dat de werkzaamheden nog niet afgerond zijn. De gemeente zal namelijk ook snel aanvangen met het leggen van nieuwe en hogere drempels, andere bebording/signaalborden en het creëren van een 30 km zone.

Daarnaast is er druk overleg gaande over de verlichting op en rond het pad van ons sportpark, men komt dit op korte termijn inventariseren. Ook geeft de enige andere oprit aan de voorzijde van het sportpark nog te veel de mogelijkheid om langs te lopen/fietsen en is dit ook door de andere verenigingen aangekaart bij de gemeente.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwachten aan t eind van t jaar definitief een veilige oversteek te hebben voor sportpark De Molenberg.

Tot die tijd, kijk allemaal extra goed uit aub !